Statistiche web
พะเยา  แปลก!!แห่นางแมวแบบใหม่สวมหน้ากากแมวเดินขบวนขอฝน

นายสาครนาต๊ะ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสร่วมกับ พระสงฆ์ในพื้นที่ ตำบลแม่ใส และชาวบ้านแม่ใสทุ่งวัวแดง ตำบลแม่ใสอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำพิธีแห่นางแมวขอฝน ขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดู ทำการเกษตรปลูกพืชไร่ทำสวนและทำนา แต่เกิดฝนทิ้งช่วงและตกมาในปริมาณน้อยทำให้ขาดน้ำ จึงได้ทำจัดทำพิธีแห่นางแมวขอฝน

โดยกลุ่มชาวบ้าน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันตระเตรียม พระอุปคุต ข้าวปลาอาหาร แมวไม้แกะสลักขนาดเท่าตัวจริงและมีการทำหน้ากากแมว ให้แม่บ้านที่เดินขบวนร่วมกันใส่  พร้อมกับถืออุปกรณ์พื้นบ้าน ในการประกอบหาเลี้ยงชีพ อาทิ แซะ แห ไซ เต่า นก ปลา นำมาเป็นเครื่องประกอบพิธี กับเครื่องเซ่นไหว้พระแม่คงคา และ เทวดา ในลำน้ำบ้านแม่ใสเพื่อ ขอให้เกิดมีฝนตกลงมาจะได้มีน้ำในการทำการเกษตรเพาะปลูกทำนา ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ และในทุกๆปีจะมีพิธีขอฝนโดยแห่นางแมว ไปตามถนนในหมู่บ้าน จนเป็นประเพณีแห่นางแมวขอฝน ประจำหมู่บ้านแม่ใสจนถึงปัจจุบัน

สำหรับพิธีแห่นางแมวขอฝนโดยจะมีการตั้งขบวน และเดินไปตามถนนในหมู่บ้านโดยมีเครื่องดนตรีพื้นบ้านฆ้องกลอง บรรเลงเพลง ในขบวน แห่นางแมว และในขบวนแห่นางแมวจะมีการ ทอดแห หาปลา กันกลางถนน สร้างความสนุกสนานกันอย่างคึกคักในขบวน โดยมีวงดนตรีพื้นบ้านปี่พาดแน บรรเลงเสียงเพลงตลอดเส้นทางพิธีแห่นางแมวขอฝนก่อนทำพิธีได้มีการแห่พระอุปคุต ร่วมกับขบวนแห่นางแมวไปตามถนนในหมู่บ้านจนมาถึง บริเวณฝายกั้นน้ำ ลำน้ำแม่ใส ถนนทางเข้าหมู่บ้านแม่ใสทุ่งวัวแดง และ และมีพิธีอัญเชิญ พระอุปคุตลงไปไว้ในน้ำ หลังจากนั้นก็จะมีพิธี กรรมขอฝน และนำพระอุปคุตขึ้นมาจากน้ำ ร่วมพิธีจน จนเสร็จสิ้นพิธีกรรมขอฝน ในครั้งนี้โดยมีชาวบ้านมาร่วมกันพิธีเป็นจำนวนมาก ซึ่ง ระหว่าง ทำพิธี ได้เกิดพายุ เมฆฝนเข้ามาปกคลุมในพื้นที่ ที่ทำพิธี สร้างความฮือฮาให้กับ ผู้ที่เข้ามาร่วมเป็นพิธีเป็นอย่างมาก

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Share This