Statistiche web
พะเยา แตกตื่น!!พบลูกแก้วตาพญานาค 2ลูก ลอยน้ำในกว๊านพะเยา

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลแม่ใส ต่างพากันแตกตื่นหลัง พบลูกแก้ว ตาพญานาค ในกว๊านพะเยา ลักษณะเป็นลูกแก้ว กลมสีแดงและสีขาว  2ลูก เท่าลูกส้มโอ  ชาวบ้านจึงนำมาไว้บริเวณศาลา โบราณสถานบ้านร่องไฮ ซึ่งชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้และ พรมน้ำส้มป่อยเพื่อขอโชคขอลาภจากลูกแก้วตาพญานาค จากการสังเกตลูกแก้ว สีแดงและสีขาว ซึ่งชาวบ้านนำผ้าขาวมารองรับบนพานแล้วนำลูกแก้ววาง เป็นลูกแก้ว กลมเงา มีแสง สี ขาวและสีแดง เปล่ง แสงประกาย ออกมาจากลูกแก้ว และ ยิ่งมืดแสงยิ่งสว่างขึ้น ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า น่าจะเป็น ลูกแก้วตาพญานาคในกว๊านพะเยา

จากการสอบถามนาย หวัน ดวงจันทร์ ชาวบ้านที่พบลูกแก้ว และนำขึ้นจากน้ำในกว๊านพะเยา ได้เล่าว่า มีชาวบ้านจากจังหวัดน่านมาหาปลาบริเวณกว้านฝั่ง บ้านร่องไฮ รอบๆ โบราณสถาน บ้านร่องไฮ ต.แม่ใส อ.เมืองจ.พะเยา  และได้พบลูกแก้ว 2 ดวงซึ่งเป็นสีขาวและสีแดงลอยอยู่ บนผิวน้ำในกว๊านพะเยา  จึงแจ้ง ให้กับ ผู้ที่อยู่ใกล้เคียง มาดูหลังจากนั้นตนเองจึงนำขึ้นมา ไว้บริเวณศาลา โบราณสถานบ้านร่องไฮ ซึ่งลูกแก้วมีลักษณะ สีแดงและสีขาว มีแสงเปล่งประกายออกมา ทำให้ ชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างพากันนำดอกไม้ธูปเทียนน้ำส้มป่อยมาพรม มากราบไหว้ขอโชคลาภกัน อย่างคึกคักดังกล่่าว

@chaijexu

พะเยา แตกตื่น !พบลูกแก้วตาพญานาค 2ลูก ลอยน้ำในกว๊านพะเยา ชาวบ้านเชื่อว่า ลูกแก้วตาพญานาคในกว๊าน

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Share This