Statistiche web
พะเยา ปาฎิหาริย์!!สรงน้ำพระธาตุ เกิดพระอาทิตย์ทรงกลดเหนือพระธาตุอายุกว่า 500 ปี

พระอุปัชฌาย์ พระครูวิสิฐวรคุณ เจ้าอาวาสวัดราชคฤห์ ณ วัดราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะสงฆ์และญาติโยม จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุ-ฉลองซุ้มประตูโขงวัดราชคฤห์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ได้มีบรรดาคณะศรัทธาร่วมกัน จัดเครื่องเซ่นไหว้ข้าวตอกดอกไมั อาหารคาวหวาน น้ำเขียวน้ำแดง ตั้งโต๊ะ หมู่บูชาหน้าบริเวณพระธาตุเพื่อบูชาสักการะพระธาตุหลังจาก นั้นได้ทำพิธีทางศาสนาและสรงน้ำพระธาตุ  โดยในระหว่างที่ ทำพิธี ได้เกิดปาฏิหาริย์ พระอาทิตย์ทรงกลด เหนือ พระธาตุ สร้างความฮือฮาให้แก่คณะศรัทธาที่มาร่วมงานต่างพากันสาธุๆที่เห็นความของศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุที่แสดงปาฎิหาริย์ให้เห็น

สำหรับประเพณีสรงน้ำพระธาตุของวัดราชคฤห์ ซึ่งจะทำการสรงน้ำพระธาตุในเดือนมิถุนายนของทุกปี และปีนี้หลังจาก ได้บูรณะพระธาตุก็ได้ จัดทำพิธี สรงน้ำ พระธาตุร่วมกับคณะศรัทธา ระหว่าง ทำพิธี เกิดปาฏิหาริย์ พระอาทิตย์ทรงกลด เหนือพระธาตุ ซึ่งก่อนทำพิธีท้องฟ้าสดใสสว่างไม่มี แม้แต่ก้อนเมฆ หลังจากทำพิธี ได้เกิดกลุ่มก้อนเมฆสีขาวเข้ามาบดบัง พระอาทิตย์และ เกิด พระอาทิตย์ทรงกลดบริเวณเหนือพระธาตุ สร้างความฮือฮา ให้กับ คณะศรัทธาและผู้ ที่เข้ามาร่วมพิธีในครั้งนี้

สำหรับพระธาตุวัดราชคฤห์เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมมีซุ้มจรนำทั้งสี่ทิศ บนเรือนธาตุมีเจดีย์บริวารทั้งสี่ด้าน องค์ระฆังของเจดีย์ฉาบด้วยสีทองส่วนปลายพระธาตุเป็นทองคำเปลว อายุไม่ต่ำกว่า 500 ปี และได้มีการบูรณะใหม่และจัดพิธีสรงน้ำพระธาตุเป็นประจำทุกปีจวบจนปัจจุบัน

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Share This