Statistiche web
นนทบุรี   ผู้อำนวยการสำนักกิจการพรรคการเมืองพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมและให้ความรู้ของพรรคประชาไทย

นายอภิวัฒน์  เริงทรัพย์ ผอ.กกต. กล่าวว่า ในวันนี้ ทางตนและคณะก็ได้มานิเทศพรรคประชาไทย ถือว่าพรรคประชาไทยให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง โดยได้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตุ คำแนะนำจากพรรคการเมือง เพื่อที่จะให้ทางสำนักงานเป็นข้อสังเกตุปรับปรุ่งแก้ไขกฏหมาย หรือระเบียบต่างๆ ก็คิดว่าอนาคตจะทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง เป็นพรรคการเมืองที่เข้มแข็ง และหากมีสั่งใดที่ทำให้สำนักงานนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทางเราก็ยินดี

จากการเปิดเผยของ ดร.บุญยงค์ จันทร์แสง หัวหน้าพรรคประชาไทย ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าว ว่า วันนี้ถือเป็นวันที่ดี ที่ท่าน ผอ.กกต. หรือทางคณะกรรมการ การเลือกตั้งท่านได้มาเยี่ยมเยือนกับพรรคประชาไทยและให้ความเป็นกันเอง ให้การชี้แนะในเรื่องของข้อปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในแง่ของข้อกฏหมาย ระเบียบปฏิบัติต่างๆที่เป็นแนวทางของพรรคการเมืองที่เป็นความหวังของประชาชนเข้มอข็งขึ้น และเป็นที่พึ่งที่หวังของสถาบันการเมืองของพี่น้องประชาชน เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางตณะกรรมการการเลือกตั้งที่มาวันนี้จำนวน 10 ท่าน

เรามีความปลื่มปิติเป็นอย่างดีหวังว่าต่อไป พรรคการเมืองก็คงมีความเข้มแข็งอย่างที่ท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งวางวัตถุประสงค์ไว้  เราก็หวังว่าพรรคการเมืองของเราจะเป็นปากเป็นเสียงให้พี่น้องประชาชนได้ ถือว่าวันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเราอบอุ่น เป็นกันเอง ก็ขอขอบคุณท่านที่มาให้ความรู้และชี้แนะ ในข้อบกพร่องต่างๆที่ทางพรรคได้ทำผิดพลาดไป เราหวังว่าต่อไปพรรคประชาไทยจะเป็นพรรคที่มีความเข้มแข็ง อย่างที่ทางท่านผู้อำนวยการบอกไว้

ภาพ/ข่าว ฉัตรมงคล สิงห์โต ผู้สื่อข่าว จ.นนทบุรี

Share This