Statistiche web
แม่ฮ่องสอน  ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเมืองปาย บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่รับการท่องเที่ยวเมืองรอง

นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม เนื่องด้วยกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้สั่งการให้มีการเร่งรัดผลการปฏิบัติด้านการสืบสวนและให้มีการเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นระดมกวาดล้างอาชญากรรมการกระทำผิดในคดี 10 กลุ่มต้องห้าม อาทิ ไกด์ชาวต่างชาติผิดกฎหมาย และความผิดอื่นๆ

ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในภาพรวมในพื้นที่อำเภอปาย โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวอำเภอปาย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจภูธรปาย เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน 3363 (แม่ของ) เจ้าหน้าที่ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อำเภอปาย เข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การสนธิกำลังเข้าปฏิบัติการในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งในมาตรการเสริมสร้างความมั่นใจกับประชาชนในพื้นที่ และที่สำคัญคือการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่กำลังนิยมเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวเมืองปาย ในช่วง Green Season ที่จะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงาม เขียวขจีในห้วงนี้ด้วย

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

Share This