Statistiche web
พะเยา ตื่นตา!!รอยพระพุทธบาท กว่าอายุ 1,000 ปี บนยอดเขาสูงที่สุดในจังหวัด

ชาวบ้านถ้ำต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ได้พบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาเหนือถ้ำยักษ์หรือถ้ำดูกโดยมีรอยพระพุทธบาททั้งๆข้างซ้ายและข้างขวาห่างกันกว่า 20 เมตรอยู่บนยอดถ้ำทั้งสองรอยซึ่งทางชาวบ้านได้พาผู้สื่อข่าวขึ้นไปดูรอยเท้าด้านขวาที่อยู่ปลายเขาเหนือถ้ำยักษ์หรือถ้ำดูกที่มีขนาดใหญ่กว้างหนึ่งเมตรยาวเมตรครึ่งลึกประมาณแปดนิ้วในบริเวณก้อนหินขนาดใหญ่และชาวบ้านได้ช่วยกันนำอิฐมอญมาก่อล้อมไว้เพื่อให้ไว้เป็นที่ศึกษาและสักการะของผู้คนต่อไปและถือว่ารอยพระพุทธบาทแห่งนี้อยู่สูงที่สุดในจังหวัดก็ว่าได้

นายบุญชู  ยศอินทร์ ชาวบ้าน ชุมชนบ้านถ้ำที่นำ ผู้สื่อข่าวขึ้นไปดูรอยพระพุทธบาท บน ยอดเขาเหนือถ้ำ ยักษ์หรือถ้ำดูก ได้เล่าว่า สำหรับรอยพระพุทธบาทปลายยอดเขาเหนือถ้ำนั้นหลังจากชาวบ้านได้พบถ้ำแล้วก็ยังพบรอยพระพุทธบาทอีกสองรอยโดยรอยแรกคือด้านขวาจะอยู่เหนือถ้ำยักษ์หรือถ้ำดูกและอีกรอยเป็นด้านซ้ายอยู่ห่างไปอีก20เมตรอยู่เหนือถ้ำอีกถ้ำหนึ่งซึ่งรอยพระพุทธบาททั้งสองจะประทับบนหินก้อนใหญ่มีขนาดกว้างหนึ่งเมตรยาวเมตรครึ่งลึกลงไปประมาณแปดนิ้วขอบด้านบนจะมีสีทองอายุน่าจะกว่า 1,000 ปี ซึ่งถือว่ารอยพระบาททั้ง 2 รอยนี้ อยู่ เหนือยอดเขาสูงที่สุดในจังหวัดชาวบ้านจึงพากันนำอิฐปูนเข้ามาก่อล้อมไว้เพื่ออนุรักษ์และไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่ศึกษาและสักการะบูชาของชาวบ้าน ถ้ำ ต่อไป

@chaijexu

พะเยา ตื่นตา!!รอยพระพุทธบาท กว่าอายุ 1,000 ปี บนยอดเขาสูงที่สุดในจังหวัด

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี จ.พะเยา

Share This