Statistiche web
ตรัง พาหัวใจ สีเขียวไปร่วมปลูกป่า ผนึก กรมทะเล นำร่องปลูกป่าชายเลน

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตัวจริงนวัตกรรมเพื่องานก่อสร้างครบวงจรที่ใส่ใจคนและ ดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของทุกคนในครอบครัว ลุยต่อนโยบายด้านความยั่งยืน ตั้งแต่ต้นทางสู่ปลายทาง ล่าสุดจัดกิจกรรม “Jorakay Green Earth : พาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่า” “นำร่องปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า 63.5 ไร่ ณ แปลงปลูกป่าชายเลน บ้าน ทอนนาหมู และบ้านทอนในแสง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง โดยรวมพลังทีมผู้บริหาร-พนักงานอาสา-อาสาสมัครในพื้นที่ ร่วมปลูกต้น พังกาหัวสุมดอกแลง ต้นโกงกางใบเล็ก ต้นโกงกางใบใหญ่ และต้นฝาดดอกแดง รวมกว่า 45,000 ตัน พร้อมร่วมดูแลป่าชายเลนผืนนี้เป็น ระยะเวลา 10 ปี จระเข้ดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลนภายใต้การผนึกกำลังกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) โดย “จระเข้” เป็น หนึ่งใน 33 องค์กรในภาคีที่ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อฟื้นฟูธรรมชาติ-สร้างคาร์บอนเครดิตผ่านโครงการปลูกป่าชายเลนในหลากหลาย พื้นที่ทั่วประเทศ คาดผืนป่าขนาด 63.5 ไร่ จะช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 600 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ตลอดระยะเวลา 10 ปี.

กิจกรรม “Jorakay Green Earth : พาหัวใจสีเขียวไปร่วมปลูกป่า” สะท้อนการสานต่อนโยบายด้านความยั่งยืนแบบครบวงจรของจระเข้ โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้เขย่าวงการก่อสร้างครั้งใหญ่ด้วยการเปิดตัว Jorakay Green Pack นวัตกรรมถุงกาวซีเมนต์โฉมใหม่ฉบับ รักษ์โลกซึ่งใช้วัสดุรีไซเคิลถึง 70% และลดความหนาของพลาสติกลง 60% พร้อมลดการใช้หมึกบนฉลากสินค้า ซึ่งบรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิตได้มากถึง 49% นอกจากนี้ จระเข้ ยังเปิดกลยุทธ์ 550 แนวทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 5 ข้อ ให้ความสำคัญกับการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าต้นทางจนถึงปลายทางอย่างแท้จริง.

นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เผยว่า “กิจกรรม Jorakay Green Earth เป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของจระเข้บนเส้นทางการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เราตระหนักถึงคุณค่าของป่าชายเลนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นทั้งแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์หลาย ชนิด สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity) ให้กับระบบนิเวศ ทั้งยังเป็นแนวป้องกันการพังทลายชายฝั่งจากคลื่นลมและ กระแสน้ำและอีกหนึ่งบทบาทสำคัญคือการช่วยดูดซับคาร์บอนออกจากบรรยากาศ นอกจากนี้ ดินชุ่มน้ำในป่าชายเลน ยังช่วยกักเก็บ คาร์บอนได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกประสบความสำเร็จในการสร้างคาร์บอนเครดิตจากการฟื้นฟูป่าชายเลน ซึ่งเราเล็งเห็น ว่าเป็นโอกาสดีในการส่งเสริมให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมช่วยโลกได้ ในวันนี้ เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและ เป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย เพื่อนำร่องปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่กว่า 63.5 ไร่ ร่วมกับพนักงานจิตอาสาและพี่น้อง ชาวจังหวัดตรัง พร้อมสนับสนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในการร่วมดูแลรักษาป่าชายเลนผืนนี้ต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี มุ่งเพิ่มพื้นที่สี เขียวและสร้างระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ในระยะยาว”.

โครงการปลูกและดูแลป่าชายเลนครั้งนี้ สะท้อนความพร้อมขอบจระเข้ในการสร้างคาร์บอนเครดิตและมุ่งสู่องค์กรที่เป็นกลางทาง ดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน้ำ ได้แก่ กระบวนการผลิต เราเลือกใช้วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ Jorakay Green Pack นวัตกรรมถุงกาวซีเมนต์รักษ์โลก ไปจนถึงปลายน้ำ คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่เปี่ยมนวัตกรรมที่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการต่อยอดเป็นโครงการเพื่อยกระดับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างกิจกรรม Jorakay Green Earth ในวันนี้ เป้าหมาย ของเราคือการปักหมุดนโยบายความยั่งยืนที่ครบลูปเพื่อร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างสีเขียวและช่วยให้ประเทศไทยบรรลุเป้า หมายความเป็นกลางทางคาร์บอน” นายศุภพงษ์ เพชรสุทธิ์ อธิบาย.

จระเข้ เผยเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ 5 ข้อ (5SD) ซึ่งเป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างความสุขให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว และสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกัน จระเข้ คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในวงการก่อสร้างมากกว่า 32 ปีเพื่อส่งมอบนวัตกรรมเพื่อความสุข ของทุกคนในครอบครัว (Innovation for Your Family’s Happiness) ภายใต้กลยุทธ์ 5SD เพื่อพัฒนาธุรกิจให้โตอย่างยั่งยืนและร่วม สร้างสรรค์สังคมที่สมดุลภายใต้แนวคิด เราอยู่ได้-โลกอยู่ดี-สังคมมีสุข

@chaijexu

ตรัง พาหัวใจ สีเขียวไปร่วมปลูกป่า ผนึก กรมทะเล นำร่องปลูกป่าชายเลน

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว สุนิภา หนองตรุด ผู้สื่อข่าว จ.ตรัง

Share This