Statistiche web
ญี่ปุ่น สอนสมาธิเยาวชนญี่ปุ่น-แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ เมืองชิบุคาวา ประเทศญี่ปุ่น

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย รายงานว่า วัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ วัดพระธรรมกายคานากาว่า ร่วมกับสมาคมพุทธรักษา สอนสมาธิเยาวชนญี่ปุ่น-เปลี่ยนวัฒนธรรม ณ หอประชุมประจำเมืองชิบุคาวา ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ที่ผ่านมา โดย พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมกายนานาชาติโทชิหงิ เป็นประธานสงฆ์ในกิจกรรมสอนสมาธิเยาวชนญี่ปุ่น และแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ณ หอประชุมประจำเมือง จังหวัดชิบุคาวะ (Shibukawa City Hall) พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกาย ประเทศไทย ร่วมกับคุณอรอุมา โมกิ และคุณมณีฉาย ภัทรนาวิก ผู้แทนสมาคมพุทธรักษา โดยมีเจ้าหน้าที่และเยาวชนชาวญี่ปุ่น ร่วมงานกว่า 35 คน

ภายในงาน พระครูปลัดสุเนตร ประธานสงฆ์ได้บรรยายธรรม เป็นภาษาญี่ปุ่น ในหัวข้อ ความสำคัญของศีล 5 และนำนั่งสมาธิแบบสบาย ๆ ประมาณ 30 นาที (กิจกรรมครั้งแรก เริ่มต้นที่ 5 นาที แล้วขยายมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งเป็น 30 นาทีในปัจจุบัน ) จากนั้น เจ้าหน้าที่และเยาวชน ร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์ ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน และเยาวชนรับมอบทุนการศึกษา ซึ่งสนับสนุนโดย คุณวรรณา จิรกิตติ และครอบครัว จากนั้น เป็นการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน และจัดสหวาระวันเกิด สำหรับน้อง ๆ ที่เกิดในเดือนมิถุนายน

ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมสันทนาการ, การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น โดยมีรำเซิงอีสานและรำวง รวมทั้งจินตลีลาประกอบดนตรีญี่ปุ่น และกิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกสติ การกล้าแสดงออก และความเป็นผู้นำ เยาวชนทุกคนมีความสุข และสนุกสนานกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก และขอให้มาจัดกิจกรรมในทุก ๆ เดือนอีกด้วย

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ กล่าวว่า “กิจกรรมสาธารณกุศลดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมท้องถิ่นสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างชาวญี่ปุ่นและคณะสงฆ์ไทย เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง โดยอาราธนานิมนต์คณะสงฆ์จากวัดต่าง ๆ มาบรรยายธรรมและสอนสมาธิให้กับเยาวชน เพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบในการปลูกฝังศีลธรรมเยาวชน แนะนำสมาธิ และหลักธรรมที่สามารถนำไปใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อความสงบสุขของใจ ลดความกังวล คลายเครียด และการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และขออนุโมทนาชื่นชม คุณวรรณา จิริกิตติ และครอบครัว ที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเยาวชน และขอสนับสนุนโครงการดี ๆ เช่นนี้ต่อไป”

Share This