Statistiche web
ชุมพร กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ และตรวจความพร้อมก่อนทุเรียนชุมพรออกสู่ตลาด

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ตนได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ท่านภูมิธรรม เวชยชัย ให้ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ติดตามสถานการณ์ด้านราคาและปริมาณผลปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกปาล์มน้ำมันที่สำคัญ พร้อมกำกับให้ผู้ประกอบการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทั้งโรงสกัดและลานเท ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด ทั้งการแสดงราคารับซื้อตามอัตราการสกัด(เปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม) เครื่องชั่งที่เที่ยงตรง และมีการรับซื้อในราคาที่เป็นธรรม  เพื่อป้องปรามไม่ให้พี่น้องเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากการจำหน่ายผลผลิต หรือถูกกดราคารับซื้อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกร

หลังจากนั้น รมช.พณ. ได้ลงพื้นที่สำหรับเตรียมความพร้อมก่อนผลผลิตทุเรียนออกสู่ตลาด ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ และยังให้ติดตามการซื้ออย่างใกล้ชิด ป้องกันการกดราคารับซื้อ กำชับให้แสดงราคารับซื้อ และตรวจสอบเครื่องชั่ง และขับเคลื่อนมาตรการบริหารจัดการผลไม้และพืชเศรษฐกิจตัวรอง ปี 2567 โดยได้ใช้โอกาสนี้ หารือกับเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน จังหวัดชุมพร ผู้ประกอบการแผงค้า และล้งรับซื้อทุเรียน เพื่อให้เตรียมความพร้อมในการเปิดรับซื้อผลผลิตทุเรียนภาคใต้ ที่กำลังจะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม โดยล้งได้เปิดทำการแล้วกว่า 70% ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถดูแลผลผลิตทุเรียนที่จะออกสู่ตลาดได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมการค้าในตลาดมรกต ซึ่งเป็นตลาดรับซื้อผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดของภาคใต้ และบริษัท เอดีเอส (เฮียน้อย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยขณะนี้ การซื้อขายเป็นปกติ และเริ่มมีความคึกคัก แผงค้าในตลาดมรกตเปิดรับซื้อทุเรียนเต็ม 100% ส่วนราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าปีที่ผ่านมา โดยเกรด AB ราคาอยู่ที่ 165-170 บาท/กิโลกรัม (กก.) เกรด C อยู่ที่ 120-125 บาท/กก. และเกรด D อยู่ที่ 100-110 บาท/กก.

นายสุชาติ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะติดตามและตรวจสอบการซื้อขายทุเรียนอย่างใกล้ชิด ไม่ให้มีการกดราคารับซื้อ หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมในการซื้อขาย และยังได้ขอความร่วมมือแผงค้าและล้ง แสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนภายในเวลา 08.00 น. หรือทันทีที่เปิดทำการ และใช้เครื่องชั่งที่มีมาตรฐาน ผ่านการตรวจรับรองคุณภาพ โดยได้สั่งการให้สำนักงานชั่งตวงวัดในพื้นที่เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเครื่องชั่งในจังหวัดอย่างเข้มงวด จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภาคใต้มั่นใจได้ว่าจะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบอย่างแน่นอน”นายสุชาติกล่าว

@chaijexu

กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันในพื้นที่ภาคใต้ และตรวจความพร้อมก่อนทุเรียนชุมพรออกสู่ตลาด

♬ เสียงต้นฉบับ - Chaij Exu - Chaij Exu

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฦกคุณากร/ชุมพร

Share This