Statistiche web
จ.จันทบุรี  น้ำตกพลิ้ว น้ำเปลี่ยนสี-มีน้ำป่าไหลหลาก งดลงเล่นน้ำชั่วคราว

มีรายงานว่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี น้ำในลำธารปริมาณมีปริมาณ 78 มม. งดลงเล่นน้ำชั่วคราว แต่ยังเปิดให้เข้าเที่ยวชมได้ตามปกติ จากข้อมูลพบว่า หน่วยพิทักษ์อช.ฯน้ำตกพลิ้วที่ 1 ตรอกนอง ปริมาณ 100  มม. หน่วยพิทักษ์ อช.ฯ น้ำตกพลิ้วที่ 2 บ้านอ่าง ปริมาณ  7 มม. หน่วยพิทักษ์ อช.ฯ น้ำตกพลิ้วที่ 3 น้ำตกคลองนารายณ์ ปริมาณ  44 มม.หน่วยพิทักษ์อช.ฯ น้ำตกพลิ้วที่ 4 น้ำตกมะกอก ปริมาณ 22  มม. หน่วยพิทักษ์ อช.ฯ น้ำตกพลิ้วที่ 5 กงษีไร่ ปริมาณ 155 มม.

น้ำในลำธารมีปริมาณมาก-เริ่มมีน้ำป่าไหลหลาก ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลัน ให้ยกของขึ้นที่สูง อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ของดให้ลงเล่นน้ำชั่วคราว แต่ยังเปิดให้เที่ยวชมได้ตามปกติ.

ขอบคุณข้อมูล นายพสวัตน์ โชติวัตพงษ์ชัย หน.อช.น้ำตกพลิ้ว

Share This