Statistiche web
กระบี่ เปิดอย่างยิ่งใหญ่งานเทศกาลผ้าไทยภูษาอันดามัน ในโอกาสครบรอบ 152 ปี เมืองกระบี่

นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลผ้าไทยภูษาอันดามัน ในโอกาสครบรอบ การก่อตั้งเมืองกระบี่ 152 ปี ประจำปี 2567 ซึ่งจังหวัดกระบี่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยมี  นายสมปราชญ์ ปราบสงคราม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

สมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นางชณิสา หาญภักดีปฏิมา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายชัยวุฒิ ครุฑมาศ พัฒนาการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอ ท้องถิ่น ภาคเอกชนตลอดถึงพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

โดยจังหวัดกระบี่ได้กำหนดจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้ผ้าไทย เทศกาลผ้าไทยภูษาอันดามัน ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งเมืองกระบี่ 152 ปี ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ผู้ประกอบการ ชุมชน ท้องถิ่น และเพื่อเป็นกิจกรรมร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการก่อตั้งเมืองกระบี่ 152 ปี และช่วยกระตุ้นตลาดการท่องเที่ยว

โดยกำหนดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-30 มิถุนายน 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดเดินแบบผ้าไทยผ้าพื้นเมืองและการเดินแบบผ้าไทยการกุศล สำหรับการเดินแบบผ้าไทยการกุศล มีผู้เข้าร่วมเดินแบบประกอบด้วย สส.นายกิตติ กิตติธรกุล ส.ส.เขต 1 นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ ส.ส.เขต 2 จังหวัดกระบี่ ส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ภาคเอกชน เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้านธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและประชาชนทั่วไป เพื่อนำรายได้เป็นทุนสนับสนุนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้เดินแบบแต่งกายด้วยชุดไทยพื้นเมืองที่ผลิต จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จังหวัดกระบี่ เช่น ผ้าบาติก ผ้าปาเต๊ะ ผ้ากระโจม ผ้าขาวม้า  นอกจากนี้มีการประกวดออกแบบตกแต่งร้านจำหน่ายผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากผ้าและสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคในราคาประหยัด การแสดงบนเวทีกลางการประกวดร้องเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ไทย .

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตลอดถึงนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวและเลือกซื้อสินค้าและเครื่องอุปโภคบริโภคภายในงาน

ข้อมูลข่าว / ภาพ มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Share This