แม่ฮ่องสอน ไทยขอชนกลุ่มน้อยฝั่งเพื่อนบ้านเร่งแก้ปัญหาหมอกควันแบะไฟป่าด่วน หลังรุนแรงขึ้น

2

นาย พรเทพ เจริญสืบสกุล  ผู้อำนวยการสำนักบริหารอนุรักษ์พื้นที่ 16 สาชาแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การปกครองส่วนท้อนถิ่น ฝายปกคอรง กรมทหารพรานที่ .36 และหัวหน้าหน่วยงานภาคสนามในสังกัดฯ ดูแลรับผิดชอบ ดับไฟป่า บูรณการและสนธิกำลังหน่วยงานภาคี  ร่วมกันป้องกันและดูแลรับผิดชอบ การดับไฟป่า ซึ่ง มีจุดความร้อน (Hot Spot) ได้ดำเนินการดับไฟป่า และลดจำนวนไฟป่าในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ทั้งนี้เนื่องจาก สถานการณ์ไฟป่า บริเวณพื้นที่ป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมถึงพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สบอ.16 สาขาแม่สะ และมีไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งทหาร องค์การปกครองส่วนท้อง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงสามารถดับไฟป่าและลดจุดความร้อนหรือ  Hos spot ได้มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหาหมอกควันที่ยังเกินขนาดอยู่ในขณะนี้ ซึ่งเป็นหมอกควันที่ลอยมาจากรปะเทศเพื่อนบ้านที่สำคัญซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของกองกำลังชนกลุ่มน้อย ซึ่งทางเราได้ประสานกับ กรมทหารพรานที่36 ได้ประสานกับทหารกับกะเหรี่ยงเพื่อจัดการปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่ เพื่อไม่ให้หมอกควันลอยเข้ามายังในเขตไทยต่อไป คาดว่าจะได้รับความร่วมในไม่ช้านี้ต่อไป  จึง ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนในพื้นนที่หากเกิดปัญหาไฟป่าในพื้นที่ให้ประสานผู้นำของท่านในพื้นที่ เพื่อผู้นำประสานกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ จะได้ระดมกำลังเข้าไปช่วยดับไฟป่าที่เกิดปัญหาต่อไป

 ผอ.สำนักบริหารอนุรักษ์พื้นที่16 สาขาแม่สะเรียง กล่าวเพื่อเติมอีกว่า ในระยะยาว สำนักบริหารอนุรักษ์พื้นที่ 16 มีแผนที่จะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้เกิดรายได้จากการบริหารจัดการป่าแบบยั่นยืน โดยมีเจ้าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงและคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะนี้ได้มีการวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อจะดำเนินการหลังหมดฤดูร้อนนี้ โดยจะประสานกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ-ข่าว วิรัตน์ แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here