แม่ฮ่องสอน หมอกควันทำอ่วมอีกระลอก ผลจากลอบเผาหนักพื้นที่ป่า

2

 สภาพอากาศที่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนเช้าวันนี้ (วันที่ 14 มีนาคม 2565) กลับมีกลุ่มหมอกควันเข้ามาปกคลุมอย่างหนัก ผลมาจากพบพื้นที่การลักลอบเผาป่าเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ป่าอนุรักษ์และในพื้นที่ป่ารอบๆ ตัวเมืองแม่ฮ่องสอน ในเขตตำบลผาบ่อง ตำบลหมอกจำแป่และตำบลปางหมู ทำให้ทางศูนย์อำนวยการและจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้องสั่งการให้ชุดเฝ้าระวังของแต่ละหมู่บ้านต้องจัดชุดเข้าดับไฟกันตลอดทั้งคืน นอกจากนี้พื้นที่แนวเขตติดต่อทั้งทางด้านอำเภอขุนยวมก็กลับพบแนวโน้มปัญหารุนแรงมากขึ้น สาวนมากเกิดจากชาวบ้านเริ่มกลับเข้าไปหาของป่า จำพวกผักหวานออกมาขายกันมากขึ้นตามความต้องการของท้องตลาด

 นอกจากนี้ปัญหาที่พบก็เกิดขึ้นจากกระแสลมแปรปรวนและอากาศร้อนจัดของแต่ละวัน ก็กลายเป็นปัญหาที่กระแสลมพัดพาเอากลุ่มหมอกควันจากประเทศเพื่อนบ้านที่กำลังเผาพื้นที่เพิ่มเตรียมการเพาะปลูก เข้ามาปกคลุมในตัวเมืองแม่ฮ่องสอนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ผ่านมาพยายามรณรงค์ขอความร่วมมือกับชาวบ้านให้งดการเผาทุกชนิดไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันจะดีขึ้น แต่กลับไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นจากเกษตรกรส่วนมากกำลังเก็บเกี่ยวพืชผลจำพวกหอม กระเทียมแล้วต้องรีบจัดการกับเศษวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อเตรียมพื้นที่รอปลูกพืชหลักจำพวกถั่วเหลือง จนเกิดการลักลอบเผาในช่วงกลางคืน มีบางส่วนที่ลุกลามออกไปในพื้นที่ป่าจนกลายเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

ภาพ-ข่าว วิรัตน์  นันทะพรพิบูลย์  จ.แม่ฮ่องสอน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here