เชียงราย GISTDA ร่วมกันฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการบินอวกาศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่า

4

ส่วนควบคุมไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 และ ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน “สทอภ.” Geo-Informatics and Space Technology Development Agency (Public Organization) – GISTDA  บริษัทสยาม จีไอเอส จำกัด   บริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด   และ บริษัท ไฮฟ์กราวนด์ จำกัด  ร่วมกันฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีการบินอวกาศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการใช้ นวัตกรรมการติดตามการเกิดไฟด้วย อากาศยานไร้คนขับ ( Unmanned Aerial Vehicle :UAV) สายพันธุ์ไทยเครื่องแรก ที่มีพิสัยการบิน 150 กิโลเมตรจากฐานบิน

โดยจะเป็นการบินถ่ายภาพสภานการณ์ไฟป่าด้วยคำสั่งอัตโนมัติจากการับข้อมูลการเกิด Hotspot จากภาพถ่ายดาวเทียม และ ถ่ายภาพมายังศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าแบบ Real Time นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการบินสำรวจภัยธรรมชาติ อื่นๆได้ด้วย โดยการอบรมครั้งนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมกันหลายฝ่ายในการทดสอบการบิน ภายใต้เงื่อนไขสภาพอากาศที่แปรปรวน

นายนิคม อิ่มเอิม หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าเชียงราย ได้กล่าวว่า ในช่วงเผชิญเหตุในฤดูไฟป่านั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีในการช่วยติดตามภาพรวมการเกิดไฟ ด้วยข้อจำกัดของจำนวนเจ้าหน้าที่ๆ ต้องทำภารกิจในการดับไฟ ดังนั้นการใช้ UAV ในการติดตาม Hotspot และถ่ายภาพแบบ Real Time ส่งกลับมายังศูนย์ War Room นั้น จึงเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆ เพื่อใช้ข้อมูลในการวางแผนกำลังคน และ จัดลำดับความสำคัญของการเลือกจุดวิกฤตในการดับไฟ หากเป็นไปได้พิสัยการบินน่าจะมากกว่า 150 กิโลเมตร จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นต้นแบบและ อยู่ในช่วงการพัฒนา เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ให้มากที่สุด

ภาพ-ข่าว จ.เชียงราย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here