อำเภอกะทู้ ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนรณรงค์ประชาชนใช่ชีวิตวิถีใหม่ ขับขึ่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 65

4

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทานฯ ร่วมเปิดศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 65 โดยได้เน้นย้ำให้ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบูรณาการปฎิบัติหน้าที่ เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

โดยอาศัยกลไกด่านครอบครัว ด่านชุมชุน และด่านตรวจหลัก ที่จะแนะนำตักเตือนลูกหลานให้ถือปฎิบัติและหากจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายในมาตรการ 10 รสขม ก็ให้ถือปฎิบัติอย่างสุภาพ ในขณะเดียวกันต้องช่วยกันสอดส่อง ดูแล ควบคุม ปัองกันการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิค-19) โดยเน้นย้ำในทุกส่วนถือปฎิบัติตามมาตรการ VUCA สำหรับจิตอาสาพระราชทานที่มาร่วมปฎิบัติภารกิจประจำจุดตรวจ จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้รถใข้ถนนและช่วยการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้เดินทางที่มีความเสี่ยงที่ไม่รุนแรงก็สามารถรับบริการตรวจATK ได้ ณ จุดตรวจบริการและฝากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ไปรับวัคซีนให้ครบ หรือได้ไปรับวัคชีนเข้มกระตุ้นตามเวลาที่กำหนดด้วย ท้ายสุดไว้ฝากประชาชนได้นำหลักการใข้ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ กันทุกคน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 65 นี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here