สมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ จับมือ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2

ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา จ.ยะลาสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ นำโดย นายฮัสบูเล๊าะ หิเล นายกสมาคมผู้นำอิสลามชายแดนใต้ พร้อมคณะ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพื่อหารือและรับฟังความคิดเห็นจากอธิการบดี เพื่อสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แสวงหาความร่วมมือบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีประเด็นสำคัญในการสนับสนุนความร่วมมือด้านก่อตั้งวิทยาลัยอีหม่ามให้เกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงการจัดทำวิจัยร่วมกันด้านผู้นำศาสนา  และถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกอีกด้วย

ภาพ-ข่าว อะหมัด รามันห์สิริวงศ์/ยะลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here