สกลนคร พาณิชย์ทำเก๋เปิดสอนวิธีขายของออนไลน์แก่ผู้ประกอบการ

6

ที่โรงแรมโชคดีเพลส อ.เมือง จังหวัดสกลนคร นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สินค้า GI อีสาน สร้างสรรค์” โดยในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นได้จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ทำให้ผู้ประกอบการต่างๆไม่สามารถออกไปจำหน่ายสินค้าในช่องทางเดิมได้ ทำให้รายได้ลดลง ดังนั้นการประชาสัมพันธ์สินค้า ผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน จึงเป็นอีกทางเลือกที่สำคัญ และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการค้า ให้กับกลุ่มสินค้า GI จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์อย่างหลากหลาย.

นางเกศินี พวงประดิษฐ์ พาณิชย์จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า  การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จึงเป็นเป็นการติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการ ผู้ผลิตสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ก้าวเข้าสู่การเป็น Smart Trader Online เพื่อให้ผู้ประกอบการทุกท่านได้เป็นส่วนสำคัญในการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI อีสาน อย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน อีกทั้งสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้อย่างเป็นรูปธรรม .

โดยหวังให้ผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรม จะนำวิชาความรู้ที่ได้รับ เช่นการทำเพจ การถ่ายภาพ การตัดต่ออย่างไรให้มีความน่าสนใจ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองในอนาคต และขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ คือ สปป.ลาว จีนและเวียดนาม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ จังหวัดนครพนม เพื่อนำความรู้วันนี้ไปเจรจาธุรกิจ เปิดตลาดต่างประเทศ ตามวัตถุประสงค์โครงการ GI อีสานสู่สากล ต่อไป.

ภาพ-ข่าว วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here