ศรีสะเกษ ผอ.โครงการชลประทานเผยน้ำล้นอ่างเก็บน้ำ 10 แห่ง แต่ยังคงมีความปลอดภัยและอยู่ในศักยภาพอ่างเก็บน้ำที่จะรองรับน้ำได้

5

ที่สำนักงานโครงการชลประทานศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายจำรัส  สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำของเขื่อนขนาดใหญ่จำนวน 2  แห่ง (เขื่อนราษีไศล และเขื่อนหัวนา) และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 16 แห่ง ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565  ปรากฏว่า จากการวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในจังหวัดศรีสะเกษทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและลุ่มน้ำต่างๆพบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง 16 แห่ง  เก็บกักเกิน 100% จำนวน 10 แห่ง  ยังคงมีความปลอดภัยและอยู่ในศักยภาพอ่างเก็บน้ำที่จะรองรับน้ำได้ และมีการพร่องน้ำไปด้านท้ายน้ำและโดยไม่เกิดน้ำท่วมขังแต่อย่างใด

นายจำรัส  สวนจันทร์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ เปิดเผยต่อไปว่า ลุ่มน้ำต่างๆ  ในจังหวัดศรีสะเกษ ยังคงอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง โดยมีการเพิ่มขึ้นในอัตราที่น้อยไม่มีความเสี่ยงแต่อย่างใดลุ่มน้ำมูล  ตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  และอุบลราชธานี  /  M ต่างๆ  ยังคงอยู่ในตลิ่ง  แต่มีอัตราการเพิ่มขึ้น  และ  M7  อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีมีความใกล้เคียงกับกับตลิ่ง ทั้งนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่บริเวณแม่น้ำมูลเนื่องจากเป็นจุดศูนย์รวมของน้ำจากจังหวัดนครราชสีมา ผ่านจังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์และเข้าสู่จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบกับด้านท้ายเขื่อนหัวนาซึ่งอยู่ใกล้จังหวัดอุบลราชธานีมีแม่น้ำชีเข้ามาบรรจบแม่น้ำมูลทำให้การระบายน้ำในแม่น้ำมูลช้าลง ดังนั้นอาจจะมีน้ำท่วมขัง จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบริเวณแม่น้ำมูลทั้ง 2 ฝั่ง ขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณสองฝั่งแม่น้ำมูลอย่างใกล้ชิดด้วย  เพราะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้//

ภาพ / ข่าว  ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าวประจำ จ.ศรีสะเกษ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here