ลำปาง-มทบ.32 ประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรมของ จอมพลและมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี.

6

พลตรีอโณทัย ชัยมงคล ผู้บังคับบัญชามณฑลทหารบกที่ 32 เป็นประธานในพิธี นำกำลังพล ข้าราชการทหารในสังกัด ประกอบพิธีวางพวงมาลา ต่อหน้าอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรม 1 กรกฏาคมพร้อมด้วย คณะผู้บริหารตัวแทนหน่วยงาน องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ จากทุกสังกัด ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนตัวแทนประชาชนชาวลำปาง ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี เพื่อเป็นการสักการะดวงวิญญาณ และน้อมรำลึกถึงวีรกรรม คุณงามความดี ตลอดจนเพื่อแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาต่อ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ซึ่งถือเป็นปูชนียบุคคล ที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชาติไทยในอดีตไว้เป็นอันมาก.

โดยจอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มีนามเดิมชื่อ เจิม แสง-ชูโต เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2394 เป็นบุตรคนที่ 4 ของ พระยาสุรศักดิ์ “แสง ชูโต” กับคุณหญิงเดิม  บุญนาค เริ่มเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 19 ปี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ตำแหน่งมหาดเล็กรักษาพระองค์ และรับราชการเรื่อยมาจนกระทั่งได้เป็นถึงผู้บัญชาการทหารบก ตลอดระยะเวลาที่รับราชการท่านได้ประกอบกรณียกิจ อันเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ ให้แก่ประเทศชาติในด้านต่างๆ มากมาย อาทิเช่น เป็นอุปทูตไปเจรจาการเมือง ณ ประเทศอังกฤษ, เป็นผู้ก่อตั้งกระทรวงกลาโหม, สร้างโรงเรียนนายร้อยสราญรมย์, สร้างโรงเรียนหลวง, สร้างพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท, ขุดคลองรังสิต, เป็นผู้ริเริ่มนำไฟฟ้าเข้ามาใช้เป็นคนแรก และจัดตั้งโรงไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพใหญ่ยกกองทัพไปปราบโจรฮ่อ และเงี้ยวกบฏ ที่มณฑลพายัพ ณ เมืองแพร่ และนครลำปาง ในปี พ.ศ.2428 และพ.ศ.2445 ตามลำดับ และได้ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2474 ต่อมาเมื่อได้มีการกราบบังคมทูล ให้จัดตั้งกองทหารขึ้นที่นครลำปาง กองทัพบกจึงได้นำนามของท่าน มาตั้งเป็นชื่อค่ายทหาร คือ ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2495

ณ ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการรำลึกเชิดชูเกียรติถึงคุณความดีของ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ทางมณฑลทหารบกที่ 32 จึงได้จัดงานประกอบพิธีวางพวงมาลาขึ้น โดยประกอบพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี พร้อมเปิดประตู “บ้านป่องนัก” พิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมชีวประวัติของ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี และเป็นสถานที่เก็บรวบรวมยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการศึกสงคราม และภาพถ่ายที่บอกเล่าเหตุการณ์สำคัญของมณฑลพายัพในอดีตไว้ ให้ผู้ร่วมพิธีได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อีกด้วย.

ภาพ-ข่าว อัมรินทร์ วะนะวิเชียร จ.ลำปาง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here