พ่อเมืองนครพนมแถลงผลงาน”ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง”ไตรมาสแรก ไล่บดขยี้ขบวนการยาเสพติด ยึดทรัพย์ให้กลายเป็นขอทาน 11 ราย

8

หน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม ได้จัดแถลงข่าวผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดฯ “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พล.ร.ต.สมบัติ จูถนอม ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (ผบ.นรข.) พ.อ.เถลิงศักดิ์ มูลประดับ เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 210 (เสธ.มทบ.210) พ.ต.อ.(หญิง)จิรนันท์ ธนะสิงห์ ผู้กำกับกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม(ผกก.พฐ.ฯ) พ.ต.อ.กฤติ กอร์ปกุลหิรัญ ผู้กำกับสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม (ผกก.สืบสวน ภ.ว.ฯ) พ.ต.ท.ชิษณุพงศ์ ทองเกื้อ ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 236 (ผบ.ร้อย ตชด.236)  พ.ต.ท.อัศรายุทธ ทองลอง สารวัตรสถานีตำรวจน้ำนครพนม นายณัฏฐ์กัญจ์กร เกตุสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายปราบปราม (หน.ฝปป.) ด่านศุลกากรนครพนม นายพรต ภูมิภักดิ์ ปลัดจังหวัดนครพนม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

 ผวจ.นครพนม กล่าวต่อสื่อมวลชนว่าหลังจากจังหวัดนครพนม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภายใต้ “ยุทธการฟ้าสางที่ฝั่งโขง” เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้กับทุกหน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่บูรณาการร่วมกันอย่างเข้มข้น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรม อันจะสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนม สนองตอบต่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยมีการดำเนินตามแผนปฏิบัติการดังกล่าวครอบคลุมทั้งมิติด้านป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษา และการบริหารจัดการ

 ในไตรมาสแรกตั้งแต่ 1 ตุลาคม-31 ธันวาคม 2564 ได้มีการปิดล้อม ตรวจค้น ตรวจยึด จับกุม ทำลายเครือข่ายยาเสพติดทั้งในและนอกพื้นที่จำนวน 553 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหา 546 ราย พร้อมของกลางยาเสพติด 1.ยาบ้า 1,714,640 เม็ด  2.ยาไอซ์ 221 กิโลกรัม 3.กัญชาแห้งอัดแท่ง 8,385 กิโลกรัม และยึดทรัพย์ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ จำนวน 11 ราย มูลค่าทรัพย์สิน 3,961,320 บาท สำหรับในห้วงเดือนมกราคม 2565 มีการปิดล้อมตรวจค้น ตรวจยึด จับกุม ทำลายเครือข่ายยาเสพติดไปแล้ว 262 ครั้ง จับกุมผู้กระทำความผิด 258 คน พร้อมของกลางยาเสพติดเป็นยาบ้า 944,310 เม็ด กัญชาแห้งอัดแท่ง 587 กิโลกรัม และยาไอซ์ 447 กรัม

 ส่วนด้านการป้องกันและเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน และสถานประกอบการ เน้นสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ลดพื้นที่เสี่ยงตามมาตรการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และจัดระเบียบสังคมในสถานบริการ หอพัก โรงแรม รีสอร์ท ร้านค้า คาราโอเกะ และพื้นที่สาธารณะจำนวน 192 แห่ง จัดเวรยามเฝ้าระวังในทุกชุมชนหมู่บ้าน โดยเฉพาะแนวชายแดนจำนวน 67 จุด นอกจากนี้ยังมีการกวดขันเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเจ้าหน้าที่ ที่มีสักนักงานอยู่ในศาลากลางจังหวัดนครพนม ตามมาตรการกวาดบ้านจำนวน 16 หน่วยงาน 350 คน ไม่พบสารเสพติดในร่างกายแต่อย่างใด ซึ่งจะมีการดำเนินต่อเนื่องไปทุกพื้นที่และทุกหน่วยงาน ส่วนในการดำเนินการบำบัดรักษาในทุกระบบสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด ทั้งระบบสมัครใจ ระบบบังคับบำบัด และระบบต้องโทษไปแล้ว 196 ราย

ภาพ-ข่าว ทวี จ.นครพนม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here