พิษณุโลก จิตอาสากองพลทหารราบที่ 4 ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ วัดอรัญญิก

5

พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่ 4 นำกำลังพลจากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ประกอบด้วย กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4,  กองพันทหารม้าที่ 9 , กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 , กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 , กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 4 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา บำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโดยรอบวัดอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อให้ศาสนสถานเกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่ง วัดอรัญญิก เป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์และความสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ตลอดจนมีความสำคัญทางศาสนา รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองพิษณุโลก และเป็นการรวมพลังความจงรักภักดีและความสามัคคีของทหารจิตอาสาพระราชทานจากหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 4 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมือง สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน สนองพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป

สำหรับการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการป้องกันไวรัส โควิด-19 กำลังพลผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน สวมหน้ากาอนามัย อย่างเคร่งครัด

ภาพ-ข่าว ปชส.กองทัพบก

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here