ปากช่อง กิจกรรมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19)

6

นายวิโรจน์  ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล กล่าว  เทศบาลตำบลสีมามงคล จัดทำโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID 19)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อประชาชนในจังหวัดนครราชสีมาหลายด้าน ทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพ และรายได้ของประชาชนที่ลดลงในแต่ละครัวเรือน ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำรงชีพ ในการนี้

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นมา ได้ช่วยเหลือประชาชนโดยมอบงบประมาณช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาทต่อ1ครอบครัวไปแล้วกว่า 39 ครอบครัว รวมงบประมาณกว่า 117,000 บาท อีกทั้งยังรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างทางสังคม การยอมรับระบบติดตามตัวผ่านแอพพลิเคชั่นทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ และหมั่นล้างมือบ่อยๆก่อนและหลังหยิบจับสิ่งของด้วย

 ภาพ-ข่าว ปัญญา ปากช่อง

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here