ปทุมธานี นายกแจ๊สผนึกกำลัง17หน่วยงานฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเตรียมปล่อยพันธุ์ปลา1ล้านตัวสู่คลองชลประทานพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

3

ที่สำนักงาน อบจ.ปทุมธานี พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ. เป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี และแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน ของทุกปี ร่วมกับ 17 หน่วยงาน

ประกอบด้วย 1.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี , 2.ประมงจังหวัดปทุมธานี , 3.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี , 4.สำนักงานชลประทานที่ 11 , 5.สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี , 6.ตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี , 7.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  , 8.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก , 9.องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด , 10.เทศบาลตำบลหนองเสือ , 11.เทศบาลตำบลหนองสามวัง , 12.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา , 13.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบอน , 14.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกาสาม , 15.องค์การบริหารส่วนตำบลบึงชำอ้อ 16.องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาครุ และ 17.องค์การบริหารส่วนตำบลนพรัตน์ โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การจัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ

วัตถุประสงค์เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายความจงรักภักดี และถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี   ในการดูแลฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงในลำคลองชลประทานแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีการบูรณาการ ทำงานร่วมกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กับสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดความยั่งยืนทางระบบนิเวศ เกิดเป็นวัฏจักรห่วงโซ่อาหารเกิดเป็นวัฏจักรหมุนเวียนทางธรรมชาติในแหล่งน้ำ เพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีด้านการดูแลรักษาระบบนิเวศในแหล่งน้ำธรรมชาติ และเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดูแล ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยมีการจัดหาพันธ์สัตว์น้ำจำนวน 1,042,950 ตัว ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม 297,500 ตัว , ปลาตะเพียนขาว 160,650 ตัว , ปลายี่สก 154,700 ตัว , ปลาสวาย 157,250 , ปลาหมอไทย 107,100 ตัว , ปลาดุกอุย 107,100 ตัว , ปลาซ่อน 53,550 ตัว , ปลาบึก 5,100 ตัว โดยจะมีการปล่อยพันธุ์ปลาตั้งแต่คลองห้า ถึงคลองสิบสาม เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดปทุมธานี

ทั้งนี้ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี กล่าวว่า ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมในโครงการนี้ ในอนาคตเราต้องทำจังหวัดปทุมธานีเป็นเมืองท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนต้องเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดปทุมธานี ครั้งนี้เป็นการเริ่มต้น อาจจะมีอุปสรรคต่าง ๆ บ้าง ก็ต้องหาทางช่วยกัน เพื่อแก้ไขและทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน เรามีการปล่อยสัตว์น้ำ ปล่อยปลา ปล่อยกุ้ง เพื่อให้ธรรมชาติ คลองสวยน้ำใส ต้องมีพันธุ์ปลาอุดมสมบูรณ์เป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ท่านทรงให้ขุดคลองต่าง ๆเพื่อเป็นคลองส่งน้ำช่วยเกษตรกร ต่อไปจะมีพันธุ์ปลาสัตว์น้ำที่อุดมสมบูรณ์ ต้องขอบคุณหายภาคส่วน ทาง อบจ.ปทุมธานี เพียงหน่วยงานเดียวคงทำไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากหลาย ๆ ท่าน.

ภาพ-ข่าว ธีทัต อุ้มญาติ จ.ปทุมธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here