นครปฐม สภ.โพรงมะเดื่อ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองกะโดน ต.บ้านยาง อ.เมือง จ.นครปฐม สถานีตำรวจภูธรโพรงมะเดื่อ ร่วมกับ วัดหนองกระโดน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 65 โดยมี พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายยุทธนา โพธิวิหค พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง พ.ต.อ.ภูภณ ทัพเจริญ ผกก.สภ.โพรงมะเดื่อ นายประเสริฐ สอพุก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำบลบ้านยาง รวมถึงประชาชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองกะโดน กว่า 200 คน และนิมนต์ พระครูปฐมสุตากร เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน พระสมูห์จรูญ ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง ร่วมในกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ในพิธี พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม ขึ้นสู่เวทีเปิดกรวยดอกไม้และถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นนำผู้ร่วมพิธีกล่าวถวายพระพรและร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นเป็นพิธีการมอบเงินสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนบ้านหนองกะโดน และวัดหนองกระโดน และทำพิธีมอบพันธุ์ไม้ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยาง เพื่อนำไปปลูกในชุมชน

จากนั้น พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง ผู้นำชุมชนตำบลบ้านยาง ได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 โดยนิมนต์ พระครูปฐมสุตากร เจ้าอาวาสวัดหนองกระโดน พระสมูห์จรูญ ขนฺติโก เจ้าอาวาสวัดบ้านยาง ร่วมกันปลูกที่บริเวณลานด้านหน้าวัดหนองกระโดน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการจัดกิจกรรมในการแสดงออกถุงความจงรักภักดีในตำบลบ้านยาง จากนั้นประธานในพิธีได้เข้าร่วมปลูกต้นไม้ร่วมกันกับประชาชนและนักเรียนบริเวณลานด้านหลังพระประธาน และปลูกต้นไม้ร่วมกับกลุ่มอสม.ตำบลบ้านยาง ที่บริเวณ หน้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองกะโดน เป็นการเสร็จพิธี

พ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า กิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทยรวมทั้งเป็นความร่วมมือ ร่วมใจที่เกิดขึ้นในชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย

ภาพ-ข่าว THAIREFERENCE จ.นครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here