ชุมพร วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติยกย่องเชิดชูสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

9

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพร ถนนปรมินทรมรรคา ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายประพันธ์ ศักดิ์แสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมพิธีถวายพานพุ่ม เนื่องใน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติยกย่องเชิดชูสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

โดย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี พร้อมกับ นายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ เข้าร่วมพิธี

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ที่ประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจเลือกให้เป็นผู้นำของประชาชนในตำบลและหมู่บ้าน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ความเหนื่อยยากทั้งกายและใจ เพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามนโยบายของราชการ และความต้องการของประชาชน สมควรที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูให้มีเกียรติยศปรากฏ แก่สาธารณชนทั่วไป จึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”

ภายในกิจกรรม ประกอบด้วย

-นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้อ่านสาส์น จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

-นายประเสริฐ วัฒนครใหญ่ ประธานชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลหาดไกร เป็นตัวแทนกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี เสียสละต่อประชาชนและส่วนรวม//

ภาพ-ข่าว ประสิทธิ์ ลีฬหคุณากรย์ จ.ชุมพร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here