จังหวัดพังงา จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ

2

จังหวัดพังงาได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทพระสงฆ์ 9 รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีพระเทพปัญญาโมลี เจ้าอาวาสวัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) เป็นประธานสงฆ์ นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมพิธี ณ วัดประชุมโยธี (พระอารามหลวง) อ.เมืองพังงา

ในเวลา 07.00 น. พระเทพปัญญาโมลี ประธานสงฆ์ ได้ทำการขลิบผมนาค ต่อมาเวลา 08.39 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประธานในพิธี ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายสักการะและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถวายผ้าไตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ถวายเครื่องสักการะแด่ประธานสงฆ์  พระสงฆ์ 10 รูปอนุโมทนา จากนั้นทำการแห่นาครอบพระอุโบสถประกอบพิธีจนเสร็จสิ้น

สำหรับโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯในครั้งนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ มีผู้เข้าอุปสมบททั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม 910 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งภายหลังที่ได้ทำการบวชแล้วพระสงฆ์ทั้งหมดจะได้ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยและจริยวัตรตามความเหมาะสม พร้อมศึกษาหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สืบสานจรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป

ภาพ-ข่าว เกศ จ.พังงา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here