กรุงเทพ ปวีณา ร่วมประชุม IMF’s Gender Strategy Presentation เกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับสตรี พร้อมเสนอแนวคิดเชิงนโยบายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์...

อ่านเพิ่มเติม