พะเยา  ฮือฮา!พระเปิดร้านเครื่องเขียน -โซห่วยครบวงจรราคา ตามใจ ไม่มีเงินให้ฟรี

พระครูไพจิตธรรมาภรณ์ (อดุลย์) เจ้าอาวาสวัดเชียงทอง เจ้าคณะตำบลท่าวังทอง ต.ท่าวังทอง...

อ่านเพิ่มเติม