หน้าแรก แท็ก โคกหนองนาโมเดล

Tag: โคกหนองนาโมเดล

พช.ฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล

นางสาวอาภร  โพธิเจริญ พัฒนาการชุมชนอำเภอพนมสารคามเปิดเผย กับผู้สื่อข่าวว่านายวรนัฐ   ติรประเสริฐสิน พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา ใด้มอบหมายให้ นายปัณณธร ล่ามแขก ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนางวาสนา กุลละวณิชย์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” ขนาด 15 ไร่ แปลงของนาย ชลทร คนชม หมู่ที่...

อุทัยธานี เปิดโครงการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดล

นายพีระพล ตัณฑโอภาส รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา ตามโครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฏีใหม่ รูปแบบ โคกหนองนาโมเดล  แปลงครัวเรือนต้นแบบของนางรชยา พิมพ์มั่น  เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลหนองยาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โดยนายสมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  นายชูติยันต์ วัจนะรัตน์...

ตำรวจภูธรภาค 7 สารเจตนาศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล

พ.ต.อ.พูนศักดิ์ประเสริฐเมธ รอง.ผบก.อก.ภ.7 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการโคกหนองนาโมเดล จ.นครปฐม โดยมี พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช ผกก.สภ.กระตีบ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมนำข้าราชการตำรวจในสังกัดทั้ง 12 โรงพักของจ.นครปฐมและนายนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานนีพัฒนาที่ดินนครปฐม น.ส.เสาวรส หมอนวด นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตร อ.กำแพงแสน ให้การต้อนรับและเป็นพิธีกรบรรยายการในทำโครงการโคกหนองนาโมเดล ที่สวนละมัยพร หมู่ 1...

ศรีสะเกษ ชาวออสเตรเลียเชื่อมั่่นโคกหนองนาโมเดลทำให้ครอบครัวพอกินพอใช้พออยู่ร่มเย็น

ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่โคก หนอง  นา  โมเดล  จ.ศรีสะเกษ  บ้านเตาเหล็ก  หมู่  10  ต.เมืองหลวง  อ.ห้วยทับทัน  จ.ศรีสะเกษ  นายนพ  พงศ์ผลาดิสัย  ปลัด จ.ศรีสะเกษ  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ตามหลักทฤษฎีใหม่  ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมที่  1 ...

กาฬสินธุ์ รวมพลคนขับเคลื่อนโคกหนองนาโมเดล

จังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน แถลงข่าวการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดล พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับลูกจ้างเหมาบริการ หลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การเกิดโรคโควิด-19   ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติจริง นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”  เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย โดยกรมพัฒนาชุมชน มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้...

เรือนจำพิเศษพัทยา จัดพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำและความหวัง รุ่นที่ 2

ที่ เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นา แห่งน้ำ และความหวัง รุ่นที่ 2 โดยมีนายมานพ ชมชื่น ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษพัทยา กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้มี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ปลัดจังหวัดชลบุรี และนายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี สำหรับโครงการพระราชทาน โคก...

เรือนจำพิเศษพัทยา จัดพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำและความหวัง

ที่เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายผล  ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำและความหวัง รุ่นที่ 1             สำหรับโครงการพระราชทาน โคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกแก่ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปี พ.ศ. 2563           ทั้งนี้ ระหว่างการดำเนินโครงการจะเป็นการมุ่งปรับเปลี่ยนทัศนคติ ฝึกวินัย และลงมือปฏิบัติแก้ปัญหาจริง ได้แบ่งขั้นตอนการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่...

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับสภาเกษตรกรจันทบุรี จัดกิจกรรม โคกหนองนาโมเดล

ที่บริเวณแปลงขยายผลของเกษตรกรเครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด จังหวัดจันทบุรี ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและเยี่ยมชม โครงการ โคกหนองนาโมเดล ที่ขยายผลมาสู่เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนายธีระ วงษ์เจริญ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติจากทั่วประเทศ เครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติโป่งแรด / พัฒนาชุมชนจังหวัด และ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดได้นำเกษตรกรที่เป็นสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกิจกรรม เข้ามือสามัคคี ด้วยการช่วยกันปรับแปลงปลูกผักสวนครัว ต่อยอดโครงการโคกหนองนาโมเดล เป็นแบบอย่างของการดำเนินชีวิตที่น้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19  สร้างความมั่นคงด้านอาหาร แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ สร้างความปลอดภัยแก่ตนเอง และ ผู้บริโภค ส่งผลดีต่อสภาวะแวดล้อมโลก โดยผลผลิตของแปลงนี้จะเป็นพ่อ - แม่พันธุ์ของพืชทีปลูกหลังจากนำไปรับประทาน แล้วเมล็ดพันธุ์จะแบ่งปันไปสู่แปลงอื่น ๆ ของสมาชิก หรือเกษตรกรเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ สนองนโยบายของรัฐบาลในการปลูก...

Stay Connected

22,939แฟนคลับชอบ
3,328ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles