พะเยา หลังฝนตก เข้าฤดูฝน ชาวบ้านแห่เก็บแมงมันหัวปี กิน-ขาย ราคาดี กก.ละ 3,000 บาท

ชาวบ้านใน จ.พะเยา หลังฝนตกเข้าฤดูฝนหัวปีหรือต้นฝน...

อ่านเพิ่มเติม