สกลนคร ส.ส.มหานิยมเต้น ชาวบ้านนับพันครัวเรือน ไม่มีเอกสารสิทธิ์มากว่า 67 ปี

นายทนงศักดิ์ พลอาสา นายก อบต.กุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร นายเสมียน สังวรกิจ ผญบ.นิรมัย หมู่ 5...

อ่านเพิ่มเติม