เวทีรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ปิดโครงการศึกษาระบบบำบัดน้ำเสียพัทยา-นาเกลือ

ตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดการประชุมโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายล...

อ่านเพิ่มเติม