ปทุมธานี ผอ.กกต.เห็นชอบการเลือกตั้ง นายก อบจ.ตามที่ปลัด อบจ.เสนอมา

นายป้องปราการ โสธรเทวาพิทักษ์ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี...

อ่านเพิ่มเติม