ชุมพร เรือบรรทุกสินค้าจมกลางทะเลชุมพร

ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมเรือชื่อ “สันทัดสมุทร 4” ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าโดยมีตู้คอนเทนเนอร์ 42 ตู้...

อ่านเพิ่มเติม