สกลนคร เต่างอยปรับภูมิทัศน์พญาเต่างอยส่งเสริมการท่องเที่ยวไหลเรือไฟ

สวนสาธารณะ ลานพญาเต่างอย ริมลำน้พุง อ.เต่างอย จ.สกลนคร  นายชัยชนะ วิดีสา รอง นายก อบต.เต่างอย...

อ่านเพิ่มเติม