แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านโวยร้องเกาะกลางถนนเจ้าปัญหาแล้วไม่คืบ

จากกรณีชาวอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนไปถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน...

อ่านเพิ่มเติม