ป้ายกำกับ: อ่างเก็บน้ำ

พะเยา ไร้ข้อยุติ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำญวน ยื่น ข้อเสนอยกเลิกโครงการ

ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ จ.พะเยา นายธวัช จรัสวรภัทร นายอำเภอเชียงคำ...

อ่านเพิ่มเติม