ปทุมธานี สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดปทุมธานีและม.ธรรมศาสตร์MOUพัฒนาเยาวชนเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพ

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายยรรยง ...

อ่านเพิ่มเติม