กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบวกค้าง  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย พื้นถิ่นชาวยอง ใส่ให้สนุกอนุรักษ์วัฒนธรรม

ที่บ้านร้อยพร้อม หมู่ 6 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ​กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบวกค้าง...

อ่านเพิ่มเติม