ป้ายกำกับ: องคมนตรี

แม่ฮ่องสอน องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในพื้นที่จังหวัด เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่สูงให้เกิดความมั่นคงที่ยั่งยืน

พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์...

อ่านเพิ่มเติม

ชุมพร องคมนตรีมาโครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม...

อ่านเพิ่มเติม

ชลบุรี องคมนตรีเป็นประธานรำลึกความกล้าหาญและเสียสละของทหารไทยในโอกาสครบรอบ 73 ปี สงครามเกาหลี

พลเอกบัณฑิตย์ มลายอริศูนย์ องคมนตรี นายกสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี ในพระบรมราชูปถัมภ์...

อ่านเพิ่มเติม