สระแก้ว- สิ่งมหัศจรรย์ ปรากฏการณ์หมอกไหล ราวกับภาพในฝัน ที่บ้านทับทิมสยาม อำเภอคลองหาด

หลังจากอากาศร้อนอบอ้าวมานานนับเดือน เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เกิดพายุ ฤดูร้อน...

อ่านเพิ่มเติม