สมุทรสาคร DSI สนธิกำลังร่วมกับกรมปศุสัตว์ จับสินค้าลักลอบหนีภาษีประเภทเนื้อสัตว์มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท

นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน...

อ่านเพิ่มเติม