แม่ฮ่องสอนเปิดงาน แสดงสินค้าชุมชน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ชมสินค้าท้องถิ่น” ครั้งที่ 14

ที่ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา...

อ่านเพิ่มเติม