ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงใหม่ ควงแขน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย ลงพื้นที่สำรวจ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกิน-น้ำใช้ หมู่ 1 ต.เชิงดอย

ที่การประปาบ้านแม่ดอกแดง หมู่ 1 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นายมงคล ชัยวุฒิ...

อ่านเพิ่มเติม