ปทุมธานี เปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขต 3

ที่ห้องปทุมชาติ เทศบาลนครรังสิต ได้มีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาลนครรังสิต เขต 3...

อ่านเพิ่มเติม