ก.เกษตรฯ จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ ชุดใหม่ ลุย 14 โครงการยกระดับภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง

“เกรียงไกร” มั่นใจ ไฮไลท์โครงการอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ (SAI)...

อ่านเพิ่มเติม