หน้าแรก แท็ก สนามบิน

Tag: สนามบิน

ถาวรตรวจท่าอากาศยานนราธิวาสหลังใหม่ รองรับผู้โดยสาร ผู้แสวงบุญฮัจญ์

นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (รชค.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการความคืบหน้าแผนพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส จ.นราธิวาส พร้อมกันนี้นายถาวรได้รับฟังการบรรยายสรุป แผนพัฒนาท่าอากาศยานนราธิวาส ได้แก่โครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ที่ได้รับจัดสรรงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2563- 2565 ภายใต้งบประมาณ 800,000,000 บาท โดยเมื่อโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จจะมีพื้นที่ใช้สอย 12,000 ตร.ม. รองรับผู้โดยสารได้ 600 คน/ ชม. หรือ 1.7 ล้านคนต่อปี เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งเพื่อรองรับผู้แสวงบุญช่วงที่จะไปร่วมพิธิฮัจญ์และอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางการบริการทางการบินติดอันดับ 10 ของโลก เพราะมีภูมิประเทศเป็นศูนย์กลางการบิน การขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ท่าอากาศยานบริหารงานภายใต้ นโยบาย...

พะเยา ฟันธงใช้พื้นที่ ต.แม่กา – จำป่าหวาย เร่งขับเคลื่อนการก่อสร้างสนามบิน

นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และสนับสนุนโครงการศึกษาตามความเหมาะสมพื้นที่และความเป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา  และคณะทำงานศึกษาความเหมาะสมพื้นที่และความเป็นไปได้สำหรับการก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา ที่ห้องประชุมภูกามยาวชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยหัวหน้าส่วนราชการ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยในที่ประชุมมีหลายหน่วยงานเสนอให้ใช้พื้นที่ในตำบลแม่กา และตำบลจำป่าหวาย เนื่องจากมีการศึกษาไปแล้วในเบื้องต้นทั้งในเรื่องของการสำรวจพื้นที่โดยทางเทศบาลตำบลแม่กา ความได้เปรียบทางด้านกายภาพ  เช่น ใกล้กับศูนย์การแพทย์ฯ และมหาวิทยาลัยพะเยา  รวมถึงพื้นที่  ที่จะใช้ทำสนามบินที่ทางเทศบาลตำบลแม่กาเคยให้ข้อมูลไว้ว่ามีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ไร่ ซึ่งจะสามารถรองรับการก้อสร้างสนามบินได้ ที่มีความยาวของรันเวย์สนามบินได้  ขณะเดียวกันก็มีภาคเอกชนในพื้นที่ดอกคำใต้ เสนอที่จะรวบรวมที่ดินร่วมลงทุนในการก่อสร้างสนามบินด้วย  สำหรับความคืบหน้าการก่อสร้างฯนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ โดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการก่อสร้างอย่างเป็นระบบ https://youtu.be/7ZLKLXU9-WY ภาพ-ข่าว ปัณณวิชญ์ พะเยา

ประชุมเร่งขับเคลื่อน โครงการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา

นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุม ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบิน ในจังหวัดพะเยา ที่ ห้องประชุมจอมทองชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดยมี  หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมาเทศบาลตำบลแม่กา  ได้จัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสม พื้นที่ก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา และชี้นำจุดตำแหน่งที่ตั้งโครงการก่อสร้างสนามบินจังหวัดพะเยา  รวมถึงการออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา  และในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนที่มีความสะดวกทันสมัย และได้มีการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยา (กบจ.) ซึ่งที่ประชุมคณะทำงานฯ  เห็นชอบในหลักการ โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา จากส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการดังกล่าว  ต่อมาจังหวัดพะเยาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน และสนับสนุนโครงการศึกษาความเหมาะสมพื้นที่ก่อสร้างสนามบินในจังหวัดพะเยา เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอน ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้สั่งการให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งทำการศึกษาความเหมาะสมและเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยงานรวบรวม และศึกษาข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมของบริเวณที่ศึกษา การสำรวจความเหมาะสมเกี่ยวกับจุดที่ตั้งสนามบิน ,...

รมช. คมนาคม เปิดงานกระบี่เบิกฟ้ารับท่องเที่ยวสู่ท่าอากาศยานกระบี่

ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ นายถาวร เสนเนียม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เดินทางมาเปิดกิจกรรมเบิกฟ้ารับท่องเที่ยวสู่ท่าอากาศยานกระบี่ Welcome high season KrabiInternational Airport  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ส่งเสริมศักยภาพของท่าอากาศยานกระบี่ให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและสายการบินต่างๆ ในการเปิดตารางบินช่วงฤดูหนาว Winter schedule ประจำปี 2562 และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเปิดเส้นทางให้บริการในเส้นทางบินที่มีอยู่เดิมและเปิดเส้นทางบินใหม่ ร่วมกับสายการบินภายในประเทศและสายการบินระหว่างประเทศเพื่อเป็นการร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวเสริมสร้างความแข็งแกร่งกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการซึ่งทุกหน่วยร่วมมือทำงานแบบบูรณาการในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกและเกิดประโยชน์สูงสุด    https://youtu.be/WaGbDWxA2ok    ภาพ -ข่าว มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ ...

Stay Connected

21,943แฟนคลับชอบ
2,763ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -Tag Template - Magazine PRO อาสาไทยยืนยัน Thai Reference

Latest Articles