ศรีสะเกษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมชื่นชมสถานีรถไฟศรีสะเกษจัดสถานที่สะอาดสวยงามเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างดีเยี่ยมมาก

ที่สถานีรถไฟศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   นางพรรณี  พุ่มพันธุ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ ...

อ่านเพิ่มเติม