คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราจัดพิธีสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประดิษฐานภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราได้จัดพิธีเซ่นไหว้เทพยดาฟ้าดินและองค์เจ้าพ่อหลักเมืองตลอดจนสิ...

อ่านเพิ่มเติม