พะเยา ช่างสแตนเลสหัวใสสร้างศาลพระภูมิด้วยสแตนเลส1เดียวของจังหวัด

นายสมบูรณ์ แก้วสืบ (ช่างรุ่ง) เจ้าของร้านรุ่งสแตนเลส  หนุ่มใหญ่ช่างสแตนเลสบ้านตุ่มท่า ม.4...

อ่านเพิ่มเติม